Varvet

Bovallstrands (Finntorps) varv & mekaniska verkstad 1946-1948
Bild 2099
Bovallstrands (Finntorps) varv & mekaniska verkstad 1948 – 1953.
Bild 2100
Bovallstrands (Finntorps) varv & mekaniska verkstad 1946 – 1948. Båten Knape närmast på slipen.
Bild 2101

Under 1945 anlades Bovallstrands varv och mekaniska verkstad i bukten vid Lilla Stensnäs och började sin verksamhet den 1 februari 1946. De hann bl.a. bygga två fiskebåtar, ”Laila” och ”Koster”, innan de gick i konkurs den 27 november 1948 då det den 28 november efterträddes av Finntorps varv och mekanisk verkstad på samma plats. Där byggdes några ryska fiskebåtar ingående i efterkrigstidens handelsavtal med Sovjetunionen. Ekonomiskt blev det ingen framgång och varvet gick i konkurs 1 maj 1953.