Historik

Bovallstrands hembygdsförening bildades 1957. En av grundarna var Slöjdläraren Fritiof Johansson, (1894-1980).


Fritiof Johansson var mycket aktiv inom hembygdsforskning i Bovallstrand och även i Bottna och Kville. Han var med i Göteborgs- & Bohusläns Hembygdsförening och satt i styrelsen för Bohusläns Hembygdsförbund.

Under åren 1958-1977 gjorde Fritiof Johansson ett stort antal ljudbandsupptagning med äldre bybor i Bovall där de berättar om storsillperioden, arbetet i stenbrotten, sjömanslivet och om hur vardagslivet tedde sig i bygden förr i tiden. Sång och musik framfört av lokala förmågor finns upptagna på banden. Fritiof Johansson berättar också Sjöbodarnas och ursprungsbebyggelsens historier. Alla dessa ljudband har redigerats och överförts till CD-skivor under senare år.

Böckerna ”Bovallstrand, ett kustsamhälle i ord och bild” del 1 och 2 och CD-skivorna finns till försäljning.