Kontakta oss

Mikael Andersson 
Ordförande, 0736 33 32 00, epost

Sven Börjesson
Kassör, 0706 51 25 19, epost

Torun Sjögren
Sekreterare, 0730 41 18 50, epost

Ordinarie ledamöter:

Margareta Ohlsson 0733 94 99 99, epost

Kerstin Karlsson 0763 13 21 22,  epost

Lars Granli 0739 35 57 33, epost

Suppleanter:

Kerstin Vansvik 0760 85 60 90, epost

Jan Ljungqvist 0708 49 43 30, epost 

Marie Larsson 0735 94 89 94, epost

Maj-Lis Andersson 0705 39 56 09, epost

Uppdragstagare åt styrelsen:

Medlemsregister och Bildarkiv, Pia Guldström 0730 30 29 94 epost

Valberedning, Marianne Haglund, 0722 46 92 02, epost,
Berit Mattsson, 
Ulla Bergenholtz, 0708501953

Bokningsansvarig, Festkommitté: Kerstin Vansvik , 0760 85 60 90,  

Webbansvarig: Marie Larsson

Festkommitté,: Margareta Ohlsson, 0733 94 99 99

Stugförvaltare: Lars Granli

Revisor: Roger Mattsson, Anders Ferm, 0523-51337

Arkivförvaltare: Torun Sjögren