Trollet

Bergformationen ”Trollet” vakar över vägen från dansbanan till Gullvik och Trollvikssund.
Bild 2115
Foto: Nordiska Muséet.