Torget

Torget Bovallstrand var förr en stor sandstrand och kallades därför för ”San”. San tjänade som båtupptag och här tjärade och drev man sina båtar. På midsommar anordnades här dans. Både gamla och unga dansade och sladdade runt så att sanden rök berättas det. Bilden från omkring 1915.
Bild 2049