Telegrafen

Detta hus på Gullviksgatan 13 nämns i längden första gången år 1889 med Johan August Andersson, född 1848, som ägare. Det blev 1890 Bovallstrands första telefonstation. På bilden ses i översta raden föreståndaren Henning Möller, Ottilia Andersson och August Andersson. Mellanraden: Arthur Lingård, Gerda Johansson och Aron Corneliusson. Nedersta raden: Signe Kock, Johan Johansson och Hilma Corneliusson.