Snickaregatan

De gamla numera rivna husen längst ner på Snickaregatan år 1888. Huset till vänster på bilden kallades ”Gullbrandsstöva” efter Gullbrand Christensson som bodde där från 1829 och under många år framöver. Vi vet inte när huset byggdes men mellan 1780 – 1800 bodde Bryngel Persson där. Huset revs 1896 och ett nytt byggdes på tomten. Huset till höger kallades ”Arti-stöva” efter Christian Olsson Artig, född 1803. Han bodde i huset under stor del av 1800-talet. Huset byggdes troligen 1647 av Jacob Sörensson och låg på nuvarande Snickaregatan 1. Skorstenen var murad av gråsten och golvet i köket var av stampad jord. Huset revs år 1893 och ett nytt byggdes på tomten. Bakom ”Arti-stöva” ses taket och skorstenen av huset där järnaffären ligger idag (År 2001). Personerna på bilden är från vä. Anders Mattssons Oskar, 1878-1898, August Blanc, född 1862 och Karl Johan Johannesson, 1872-1892. Bilden är den äldsta som vi har från Bovallstrand. Foto: M. Jacobson.
Bild 2142