Skomakarudden

Fyrmastbarken Magdalena Winnen, lastar smågatsten för Sydamerika år 1928 vid Skomakarudden.
Bild 2168