Samhällsbryggan

Invigning av samhällsbryggan.
Utfyllningen av ”san” till nuvarande torget påbörjades 1927 och var färdigt för invigning 1928. I samband med det flyttade ångbåtsbryggan från Sahlbergs brygga till den nybyggda samhällsbryggan i trä. 1950 ersattes den av nuvarande betongbrygga. Ångbåtslinjen upphörde 1949 att anlöpa Bovallstrand.
Bild 2091
🇬🇧
Inauguration of the municipal bridge.
The completion of the "san" for the present site began in 1927 and was completed in 1928 for inauguration. In this connection, the steamship facility was relocated from the Sahlberg facility to the newly constructed wooden municipal bridges. In 1950, it was replaced by today's concrete bridges. The steamship line no longer ran in 1949 in Bovallstrand.
Picture 2091
🇩🇪
Einweihung der Gemeindebrücke.
Die Fertigstellung der „san“ für den heutigen Platz begann 1927 und wurde 1928 zur Einweihung fertiggestellt. In diesem Zusammenhang wurde die Dampfschiffanlegestelle von der Sahlberg-Anlegestelle auf die neu errichtete hölzerne Gemeindebrücke verlegt. 1950 wurde sie durch die heutige Betonbrücke ersetzt. Die Dampfschifflinie lief 1949 nicht mehr in Bovallstrand an.
Bild 2091