Samhällsbryggan

Invigning av samhällsbryggan ca: 1927
Utfyllningen av ”san” till nuvarande torget påbörjades 1927 och var färdigt för invigning 1928. I samband med det flyttade ångbåtsbryggan från Sahlbergs brygga till den nybyggda samhällsbryggan. Ångbåtslinjen upphörde 1949 att anlöpa Bovallstrand.
Bild 2091