Sahlbergs brygga

Omkring 1900 stod fotografen vid Sahlbergs brygga, som låg bredvid gamla Badhotellet. Längst upp till vänster nuvarande Korpåsgatan 16. Det mörka huset i bildens mitt är nuvarande Korpåsgatan 9. De två husen till höger är nuvarande Korpåsgatan 5 respektive 8.
Bild 2167