Röda hembygdsstugan

Huset byggdes troligen 1877 av Alexander Andersson, kallad ”Lill-Sander”. Han bodde där med sin familj, hustrun Christina Larsdotter och Sonen Rickard. Familjen Albert Rörström bodde under några år i huset och flyttade år 1923, då deras hus på Gullviksgatan 7 stod färdigt. Huset var bebott in på 1960-talet. Idag är huset hembygdsstuga och förvaltas av Bovallstrands Hembygdsförening.
Bild 2169
🇬🇧
The house was probably built in 1877 by Alexander Andersson, called "Lill-Sander". He lived there with his family, his wife Christina Larsdotter and son Rickard. The Albert Rörström family lived in the house for a few years and moved in 1923, when their house on Gullviksgatan 7 was completed. The house was inhabited in the 1960s. Today, the house is a homestead cottage and is managed by Bovallstrands Hembygdsförening.
Picture 2169
🇩🇪
Das Haus wurde vermutlich 1877 von Alexander Andersson, genannt "Lill-Sander", gebaut. Dort lebte er mit seiner Familie, seiner Frau Christina Larsdotter und seinem Sohn Rickard. Die Familie Albert Rörström lebte einige Jahre in dem Haus und zog 1923 um, als ihr Haus in der Gullviksgatan 7 fertiggestellt wurde. Das Haus wurde in den 1960er Jahren bewohnt. Heute ist das Haus ein Gehöft und wird von Bovallstrands Hembygdsförening verwaltet.
Bild 2169