Post och bank

Bovallstrands Post och Sparbank år 1900 vid nuvarande Korpåsgatan 5. På tavlan som hänger på väggen står ”Postsparbank. Staten ansvarar för alla medel. Öppen samma tider som posten.”
Bild 2163