Kyrkan

Bovallstrands kyrka omkring 1920. I det ljusa huset till vänster om kyrkan inrymdes sedermera post-telegraf-och telefonstation.