Knattehaugen 1925

Den bästa platsen för fotboll var ”Knattehaugen”. Det var det ställe som Bovallsgården låg på tills det brann. Numera ligger här privata bostäder. Så småningom började istället planen på Stensnäs användas.
Bild 2008