Knattehaugen 1925

Den bästa platsen för fotboll var Knattehagen, kallad Knattehaugen. Det var det ställe som Bovallsgården låg på tills det brann. Numera ligger här privata bostäder. Så småningom började istället planen på Stensnäs användas.
Bild 2008
🇬🇧
The best place for football was Knattehagen, called Knattehaugen. It was the place where Bovallsgården lay until it burned. Nowadays, private homes are located here. Eventually, the plan at Stensnäs began to be used instead.
Picture 2008
🇩🇪
Der beste Platz für Fußball war Knattehagen, genannt Knattehaugen. Es war der Ort, an dem Bovallsgården lag, bis es brannte. Heute stehen hier Privathäuser. Schließlich wurde stattdessen der Plan von Stensnäs verwendet.
Bild 2008