Gullviksbryggan

Ångaren Göteborg anländer till Gullviksbryggan år 1895. Bryggan med magasin låg nordväst om den plats där namnet Henriksberg är inhugget i berget. Att man anlade en ångbåtsbrygga just i Bovallstrand berodde på att det sedan gammalt fanns en häradsväg som gick från Tossene till Bovallstrand. Ångbåtsbryggan förlades först vid nuvarande båtupptaget vig torget. 1894 flyttades bryggan till Gullvik där fortfarande några stenhuvud finns kvar.
Bild 2009