Grå stugan

Hembygdsföreningens ”Gråa Stuga”.
Huset är troligen flyttat från Brevik i Svenneby omkring år 1850. Om dess ålder vet vi inget men på en bjälke över spisen står inristat S.A. 1848. Vi vet att en Sören Andersson bodde på Brevik detta år. Den som flyttade huset hit var Alexander Olsson och han bodde här till 1870 då han bytte hus med änkan Christina Christiansdotter, vars man omkommit i Ålesundsolyckan 1868 och som behövde ett billigare hus. Den siste ägaren var John Alexandersson ”John i backen”, som gick bort på 1960-talet.
Foto: Gustav Rundberg efter beställning av John i juli 1942.
Idag är huset hembygdsstuga och förvaltas av Bovallstrand Hembygdsförening.
Bild 2122
🇬🇧
Hembygdsföreningen's "Gray Cottage".
The house was probably moved from Brevik in Svenneby around the year 1850. We know nothing about its age, but on a beam above the stove is engraved S.A. 1848. We know that a Sören Andersson lived in Brevik this year. The person who moved the house here was Alexander Olsson and he lived here until 1870 when he exchanged houses with the widow Christina Christiansdotter, who died in the Ålesund accident in 1868 and who needed a cheaper house. The last owner was John Alexandersson "John on the Hill", who passed away in the 1960s.
Photo: Gustav Rundberg by order of John in July 1942.
Today, the house is a homestead cottage and is managed by Bovallstrand Hembygdsförening.
Picture 2122
🇩🇪
Hembygdsföreningens "Graues Häuschen".
Das Haus wurde wahrscheinlich um das Jahr 1850 von Brevik in Svenneby verlegt. Über sein Alter wissen wir nichts, aber auf einem Balken über dem Ofen ist S.A. eingraviert. 1848. Wir wissen, dass in diesem Jahr ein Sören Andersson in Brevik lebte. Die Person, die das Haus hierher verlegte, war Alexander Olsson und er lebte hier bis 1870, als er die Häuser mit der Witwe Christina Christiansdotter tauschte, die 1868 bei dem Unfall in Ålesund starb und ein billigeres Haus brauchte. Der letzte Besitzer war John Alexandersson "John on the Hill", der in den 1960er Jahren verstarb.
Foto: Gustav Rundberg im Auftrag von John im Juli 1942.
Heute ist das Haus ein Gehöft und wird von Bovallstrand Hembygdsförening verwaltet.
Bild 2122