Badhotellet

Ångaren Uddevalla byggd 1878 vid Sahlbergs brygga (ångbåtsbryggan) utanför Badhotellet, numera privat. Den lilla byggnaden vid sidan av hotellet var det gamla badhuset som öppnades 1909 och ersattes av nytt 1913.
!910 flyttade tilläggsplatsen från Gullvikbryggan till Karlssons brygga, som tilläggsplats för ångbåtarna. Den låg där Badretaurangen senare låg, Senare flyttades tilläggsplatsen till Sahlbergs bryggaväster om Statoilmacken.
Bild 2165