Badholmsvägen flisvedsupplag

Flisvedsupplag vid Västerstrane (Badholmsvägen). När makrillgarnsfisket var slut för året gick de flesta båtarna till Sävenäs, Göteborg för att köpa och lasta ved för vinterns behov. Man lossade och lade upp vedtravar för att sedan med handkärra köras hem och stuvas in i källaren. Bilden från 1920-talet. Foto: Nordiska Muséet.
Bild 2108
🇬🇧
Wood chip storage at Västerstrane (Badholmsvägen). When the mackerel net fishing was over for the year, most of the boats went to Sävenäs, Gothenburg to buy and load firewood for the winter's needs. They unloaded and put up stacks of firewood and then drove home by handcart and stowed it in the basement. The picture from the 1920s. Photo: Nordic Museum.
Picture 2108
🇩🇪
Hackschnitzellager in Västerstrane (Badholmsvägen). Als die Makrelennetzfischerei für das Jahr vorbei war, fuhren die meisten Boote nach Sävenäs, Göteborg, um Brennholz für den Winter zu kaufen und zu laden. Sie luden Brennholz aus und legten es auf und fuhren dann mit dem Handkarren nach Hause und verstauten es im Keller. Das Bild aus den 1920er Jahren. Foto: Nordisches Museum.
Bild 2108