Kontakta oss

Mikael Andersson 
Ordförande, 0736 33 32 00, epost

Urban Vikingson
Vice Ordförande, 0703 45 96 82, epost

Torun Sjögren
Sekreterare, 0730 41 18 50, epost

Sven Börjesson
Kassör, 0706 51 25 19, epost

Margareta Ohlsson
Ord ledamot, 0733 94 99 99, epost

Gunilla Fogelin
Ord ledamot, 073-62 32 555, epost

Bjarne Almqvist
Ord ledamot, 073-80 05 321, epost

Kerstin Vansvik
Suppleant,076-08 56090, epost

Helena Berglund
Suppleant, 070-95 06 093, epost

Marianne Haglund
Suppleant, 070-46 92 02, epost

Thor Andersson
Suppleant, 0730 73 27 09, epost

Siv Carlsson
Suppleant, 0523 91 006

Mona Behtmann
Suppleant, 0707 57 96 29, epost

Uppdragstagare åt styrelsen ovan
Bjarne Almqvist, Arkivförvaltare, Nyckelutlämning, 073-80 05 321
Åke Sörensson, Eva Åsell, Valberedning
Helena Berglund, Webbansvarig, 0709 50 60 93
Gunilla Fogelin, Festkommite, 073-62 32 555
Siw Karlsson, Festkommite, 070-67 23 530
Margareta Ohlsson, Festkommite, 0733 94 99 99
Bengt Sörensson, Fastighetsförvaltare, 0523-51553
Dan Ferm, Fastighetsförvaltare, 073-03 70 452
Roger Mattsson, Revisor,
Anders Ferm, Revisor 0523-51337